DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองลำปาง1,23281666.2356537366.0251133064.5845030768.2243225358.56
 แม่เมาะ23122597.401009999979294.85969396.881019695.05
 เกาะคา47145696.8220019999.521421198.617215992.4413411585.82
 เสริมงาม27226497.0612312299.1911411197.3712411592.7412010990.83
 งาว55354398.1923823598.7423022497.3922220994.1421019894.29
 แจ้ห่ม20920799.0410910394.510410096.15827793.9726793.06
 วังเหนือ37737599.4712412298.3916516197.5819719598.9819719297.46
 เถิน65861092.7125224496.8324321990.1224921987.9526722684.64
 แม่พริก888798.862929100413892.6843431003434100
 แม่ทะ191191100.008888100676698.51827793.9706592.86
 สบปราบ13512794.07575392.98575392.98605083.33454395.56
 ห้างฉัตร19417590.21908493.33706491.43604880665887.88
 เมืองปาน17516694.86908190726488.89797291.14716287.32
 รวมทั้งหมด4,7864,24288.632,0651,83288.721,9851,73387.31,9161,66486.851,8191,51883.45

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562