DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ รวมทั้งปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองอุดรธานี4,9911,69633.981,67063337.91,79567637.661,72069140.172,16066530.79
 กุดจับ55948686.9420919894.7420618690.2921420696.2629922775.92
 หนองวัวซอ69646967.3925918772.225820479.0727919870.9725518572.55
 กุมภวาปี1,7971,06859.4368641460.3569741259.1166643264.8660438563.74
 โนนสะอาด52846487.8824522591.8421317984.0422318181.1718812063.83
 หนองหาน1,8301,78297.3871165291.771057480.8572466591.8576171794.22
 ทุ่งฝน20419897.06918997.8756992979496.91948994.68
 ไชยวาน49739178.6722017077.2719715578.6820415776.9618013273.33
 ศรีธาตุ37234993.8213611383.0915812679.7518816085.1117015390
 วังสามหมอ97589792.0040136691.2739728571.7941231676.741037090.24
 บ้านดุง1,4881,07772.3855649288.4961344472.4362944971.3859242571.79
 บ้านผือ1,9131,12458.7679644255.5379440751.2679741251.6978752967.22
 น้ำโสม97382985.2039124161.643953168043542096.5544242696.38
 เพ็ญ1,8631,41676.018254956083155867.1580169787.0276660979.5
 สร้างคอม43236283.8017913877.0918813772.8721114568.7219314876.68
 หนองแสง17717598.87858498.82726995.83787798.72696797.1
 นายูง54239372.5124112652.2825014959.626616160.5322212656.76
 พิบูลย์รักษ์18618096.77978082.47968285.42827490.24736589.04
 กู่แก้ว17116596.49807998.75837792.77737197.26686697.06
 ประจักษ์ศิลปาคม20617082.52736589.04927783.7887079.55767396.05
 รวมทั้งหมด20,40013,69167.117,9515,28966.528,1205,18263.828,1875,67669.338,4095,57766.32

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562