DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะผอม ระดับเขตสุขภาพ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขตสุขภาพ เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1เขต 1132,98381,63961.392,4531.8418,09913.6111,0888.3415,5012,801,178180.7116,3972,788,584170.0774,46946,91763.001,5392.079,50512.765,5707.486,3711,130,714177.488,3611,432,636171.35
2เขต 2101,75861,44560.382,4072.3715,24314.987,9197.7811,1142,001,540180.0911,8062,011,320170.3650,69531,84862.821,1122.197,09313.993,1366.194,391776,064176.746,1351,042,372169.91
3เขต 397,19856,36757.992,3882.4615,45415.907,6557.8810,3641,813,669175.0011,0481,852,278167.6659,43834,14257.441,5032.539,33015.704,9578.345,339946,205177.237,0081,191,241169.98
4เขต 4116,11070,10760.382,8882.4918,13415.626,5215.6213,4482,378,322176.8513,7632,297,148166.9165,24837,89858.081,6512.5310,60516.254,3896.736,3831,127,036176.578,6131,462,783169.83
5เขต 5123,44774,78660.583,0022.4317,23913.968,9017.2112,7942,274,209177.7614,3202,410,099168.3082,26151,42662.521,8832.2910,56612.845,8237.086,8111,195,777175.578,7051,470,250168.90
6เขต 6138,73287,37862.983,5022.5219,65614.177,4185.3515,3662,717,107176.8316,5312,774,485167.8471,07543,28260.901,6712.3510,51314.794,5866.457,3271,288,891175.919,5841,619,201168.95
7เขต 7191,588125,27065.393,9382.0621,81511.3913,5367.0721,1553,780,412178.7023,1373,889,798168.1288,60059,85467.561,7491.978,98510.145,9476.717,7131,345,775174.489,8721,673,319169.50
8เขต 8204,105131,75164.554,4062.1624,46111.9814,0746.9021,4473,837,095178.9124,0114,058,694169.0394,60760,59264.052,0022.1210,38010.977,7818.228,3331,460,176175.2311,2231,919,050170.99
9เขต 9340,061205,37160.398,6412.5443,32712.7430,8319.0737,1556,566,460176.7339,4616,646,953168.44151,13895,55863.233,2452.1518,03511.9312,4838.2612,4972,188,217175.1017,6663,002,926169.98
10เขต 1076,60150,62866.091,5722.058,67011.324,5515.947,7631,389,765179.028,6721,461,394168.5241,36928,03367.768592.084,63511.202,1545.212,936520,688177.354,263722,560169.50
11เขต 11140,71387,33062.063,4812.4721,46815.268,4386.0015,1962,734,486179.9516,7152,809,097168.0653,66933,81163.001,2162.278,31415.492,8085.234,660827,742177.636,5331,106,808169.42
12เขต 12137,49976,64155.743,2852.3919,32214.0514,96210.8813,9052,369,228170.3916,5382,702,792163.4362,26835,69157.321,3512.178,29013.316,74310.835,503957,351173.978,7871,466,963166.95
13รวมทั้งหมด1,800,7951,108,71361.5741,9632.33242,88813.49135,8947.55195,20834,663,471177.57212,39935,702,642168.09894,837559,05262.4819,7812.21116,25112.9966,3777.4278,26413,764,636175.87106,75018,110,109169.65

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 15 สิงหาคม 2565