DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี มีภาวะเตี้ย ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1บ้านนา100.0000.0000.001100.00000.00000.00000.0000.0000.0000.00000.00000.00
2ป่าชิง20616379.1310.49146.8094.372329164.50142,188156.29000.0000.0000.0000.00000.00000.00
3สะพานไม้แก่น000.0000.0000.0000.00000.00000.00000.0000.0000.0000.00000.00000.00
4สะกอม13969.2300.0017.6900.00000.00000.00000.0000.0000.0000.00000.00000.00
5นาหว้า10660.0000.00330.00110.00000.00000.00100.0000.001100.0000.00000.00000.00
6นาทับ351954.2912.8638.5712.86000.00000.00100.0000.0000.0000.00000.00000.00
7น้ำขาว000.0000.0000.0000.00000.00000.00000.0000.0000.0000.00000.00000.00
8ขุนตัดหวาย895460.6755.6255.6211.122331165.503442147.33000.0000.0000.0000.00000.00000.00
9ท่าหมอไทร000.0000.0000.0000.00000.00000.00000.0000.0000.0000.00000.00000.00
10จะโหนง22215067.57114.952310.36135.86213,565169.76121,950162.50000.0000.0000.0000.00000.00000.00
11คู000.0000.0000.0000.00000.00000.00100.0000.0000.0000.00000.00000.00
12แค11100.0000.0000.0000.001170170.0000NAN000.0000.0000.0000.00000.00000.00
13รวมทั้งหมด57740269.67183.12498.49264.51264,395169.04294,580157.93300.0000.00133.3300.00000.00000.00

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564