DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1สงขลา10,9817,38167.221281.176515.938597.82726121,342167.14769124,280161.614,9293,28666.67420.853226.533827.7534357,152166.6234555,303160.30
2สตูล4,7662,68356.29621.3079716.7252611.0439165,900168.54759126,813167.082,8381,49252.57240.8551918.2936112.7228849,597172.2151184,592165.54
3ตรัง12,0607,26160.211881.561,67113.861,1779.761,258221,331175.941,738288,332165.906,3663,79359.58941.481,00215.745819.13807138,751171.931,054173,598164.70
4พัทลุง6,9404,81569.381221.7676511.023224.6445678,371171.87761123,369162.113,4852,27265.19591.6943112.372296.5723742,348178.6833857,916171.35
5ปัตตานี6,6103,40451.501912.8986413.0797514.7550083,564167.13998162,303162.634,2952,07248.24972.2672516.8860113.99592103,755175.26886146,403165.24
6ยะลา7,5434,12654.70690.9175410.0096212.75736122,992167.11893143,716160.944,6282,18647.23851.8463913.8169014.91666112,832169.42847137,091161.85
7นราธิวาส7,1783,90954.461411.9697813.6294613.1857598,737171.72924153,588166.224,8482,18645.09881.8280016.5059212.21669115,825173.13856144,581168.90
8รวมทั้งหมด56,07833,57959.889011.616,48011.565,76710.284,642792,237170.676,8421,122,401164.0531,38917,28755.074891.564,43814.143,43610.953,602620,260172.204,837799,484165.29

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564