DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1ศรีสะเกษ12,2669,50177.461200.987386.024153.38938161,734172.421,254207,387165.383,7192,82776.02561.512807.531323.5524140,932169.8431151,499165.59
2อุบลราชธานี6,9735,08772.95971.394636.644246.0837464,049171.2546274,464161.187,1855,24573.001281.785247.293655.0833159,040178.3738564,853168.45
3ยโสธร7,8074,71860.431031.3292511.8581810.48866149,441172.561,040173,362166.695,9443,69162.10821.3874712.575379.03647112,598174.03787132,484168.34
4อำนาจเจริญ7,1364,05256.781241.7490612.7076910.78832140,954169.421,025169,199165.074,0382,54863.10591.4652112.903207.9244277,491175.3253391,979172.57
5มุกดาหาร5,1773,48367.28991.9152710.183647.0342974,799174.36638107,032167.763,6372,32864.01721.9847112.952737.5136567,397184.6553195,398179.66
6รวมทั้งหมด39,35926,84168.205431.383,5599.042,7907.093,439590,977171.854,419731,444165.5224,52316,63967.853971.622,54310.371,6276.632,026357,458176.442,547436,213171.27

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564