DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1นครราชสีมา78,55943,52655.411,4591.8610,49613.369,54112.158,3141,466,446176.3810,1401,702,688167.9229,52717,90960.654561.544,33514.682,3828.072,792487,698174.684,072676,929166.24
2บุรีรัมย์63,52736,52257.491,4632.305,8069.149,37714.766,0751,039,853171.177,4341,233,900165.9821,72814,42066.372991.382,26710.431,8138.341,793311,173173.552,433403,637165.90
3สุรินทร์31,12818,26958.696001.933,0529.804,34113.953,124542,329173.603,973665,973167.6213,5778,43162.102221.641,49311.001,3399.861,436249,083173.461,809300,576166.16
4ชัยภูมิ16,9419,50756.123341.972,34613.852,13112.581,821316,088173.582,390397,239166.219,4765,41157.101551.641,42615.0598910.441,057180,971171.211,354224,339165.69
5รวมทั้งหมด190,155107,82456.703,8562.0321,70011.4125,39013.3519,3343,364,716174.0323,9373,999,800167.1074,30846,17162.131,1321.529,52112.816,5238.787,0781,228,925173.639,6681,605,481166.06

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564