DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1บึงกาฬ9,0655,16556.981751.9398710.891,12912.45921155,610168.961,198198,247165.485,6673,44060.70861.5268312.055109.0054792,583169.26718118,493165.03
2หนองบัวลำภู10,4216,19259.421291.246886.601,67016.031,029171,618166.781,107180,303162.886,2504,27168.34510.824787.655018.02642109,368170.36780130,767167.65
3อุดรธานี16,28210,53164.682131.311,80011.061,4909.151,637281,925172.222,128351,548165.2014,1779,34365.901891.331,49110.521,1588.171,778303,053170.451,918314,022163.72
4เลย7,8514,11152.361181.501,07413.681,27616.25817137,000167.691,082178,155164.654,7592,47852.07721.5175015.7665813.8348482,067169.56690114,348165.72
5หนองคาย8,8355,95767.431471.668169.247007.92756129,375171.131,073178,221166.107,5555,01666.39791.057489.906508.60831145,985175.671,055176,528167.33
6สกลนคร14,9789,88966.022121.421,62110.821,2448.311,448251,411173.632,033341,506167.989,1475,57460.941201.311,00711.011,03811.35863148,409171.971,125185,141164.57
7นครพนม11,8307,99367.571441.221,0919.228246.971,334232,613174.371,572260,593165.7711,1117,46667.191561.401,11410.037476.721,065183,024171.851,375231,641168.47
8รวมทั้งหมด79,26249,83862.881,1381.448,07710.198,33310.517,9421,359,552171.1910,1931,688,573165.6658,66637,58864.077531.286,27110.695,2628.976,2101,064,489171.427,6611,270,940165.90

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564