DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1ขอนแก่น20,79815,31273.621530.741,3946.701,2285.901,811316,597174.822,160365,804169.3511,9618,44170.571150.969888.267025.871,074188,232175.261,342226,488168.77
2มหาสารคาม20,37412,65862.133301.622,10710.342,05610.092,194378,217172.393,172534,606168.549,0805,30758.451601.761,09412.051,00811.101,175203,826173.471,386229,313165.45
3ร้อยเอ็ด28,55716,95359.376082.132,6849.403,52712.353,075530,934172.663,723622,596167.2318,43011,94764.822581.401,6498.951,8189.861,939331,798171.122,347389,438165.93
4กาฬสินธุ์13,9259,25966.491711.231,42210.211,2619.061,221213,599174.941,670282,065168.9012,4897,94663.621841.471,42911.441,1449.161,135198,506174.901,312219,707167.46
5รวมทั้งหมด83,65454,18264.771,2621.517,6079.098,0729.658,3011,439,347173.3910,7251,805,071168.3051,96033,64164.747171.385,1609.934,6728.995,323922,362173.286,3871,064,946166.74

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564