DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1ชัยนาท5,2452,78953.171262.4085516.3058911.2351590,551175.83627106,199169.382,8681,51152.68582.0254719.072799.7331554,340172.5143472,471166.98
2นครสวรรค์8,3684,83657.791391.661,39316.657749.25667114,087171.04894147,174164.625,3273,14359.001061.9990216.933877.26580102,475176.68845141,320167.24
3อุทัยธานี8,6144,79855.702032.361,28714.9493810.89814139,941171.92991166,037167.545,1272,96857.891092.1372014.045099.9352091,265175.51649107,294165.32
4กำแพงเพชร15,95510,02062.803202.011,81211.361,2137.601,474255,824173.561,768297,288168.156,9514,27361.471542.2295213.705477.87696119,494171.691,025169,860165.72
5พิจิตร10,9426,89062.972081.901,56914.348227.51895157,042175.471,204204,589169.926,7154,18962.381422.111,04115.504396.5455696,358173.31784130,048165.88
6รวมทั้งหมด49,12429,33359.719962.036,91614.084,3368.834,365757,445173.535,484921,287168.0026,98816,08459.605692.114,16215.422,1618.012,667463,932173.953,737620,993166.17

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564