DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1เชียงใหม่2,7171,57157.82371.3659221.79913.3530452,012171.0928044,386158.5227017163.3372.594315.93103.70122,018168.17152,322154.80
2ลำพูน100.0000.001100.0000.00000.00000.00000.0000.0000.0000.00000.00000.00
3ลำปาง5,9473,86965.061171.971,06217.861091.8330952,524169.9854887,375159.441308061.5421.542519.2300.002336168.00101,601160.10
4แพร่000.0000.0000.0000.00000.00000.00000.0000.0000.0000.00000.00000.00
5พะเยา16210967.2842.472012.3531.85162,943183.94203,214160.7015853.3300.00320.0016.672350175.003489163.00
6เชียงราย46427058.1991.9410121.7751.088815,386174.8427645,789165.9052932962.1961.139517.96336.24437,541175.378013,007162.59
7รวมทั้งหมด9,2915,81962.631671.801,77619.122082.24717122,865171.361,124180,764160.8294458862.29151.5916617.58444.665910,245173.6410817,419161.29

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2563