DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1เมืองลำปาง7,7325,54971.772082.6978510.154646.00475118,978250.48774188,304243.295,7214,10071.671021.785048.813195.5813623,118169.9921334,233160.72
2แม่เมาะ87855663.33182.0511913.55687.747312,793175.2512320,192164.1645827560.0471.537516.38439.39569,330166.61579,403164.96
3เกาะคา1,08970064.28141.2914012.86877.997113,355188.109415,653166.5252232963.03122.306612.64356.709115,822173.877712,682164.70
4เสริมงาม65046872.00152.316610.15375.69519,007176.617211,872164.8937925567.2851.324612.14246.33478,494180.72579,488166.46
5งาว48529861.44112.276212.78479.69325,905184.537212,059167.4961637160.23111.798413.64528.44437,800181.40406,681167.03
6แจ้ห่ม84157368.13111.319210.94516.06579,941174.40569,347166.9157337865.9761.057312.74406.988214,405175.67589,280160.00
7วังเหนือ59440968.86172.86599.93162.69518,811172.76619,836161.2529118061.8662.063913.403110.65284,677167.04396,254160.36
8เถิน1,05074971.33252.3811911.33575.436714,148211.1610223,412229.5368544064.23152.198812.85497.15559,379170.537011,298161.40
9แม่พริก18313171.5821.092714.75189.84183,166175.89193,016158.74885663.6400.001517.0577.95142,314165.29101,691169.10
10แม่ทะ65240862.5891.387711.81497.52417,244176.68508,355167.1054731457.40152.748615.72356.407512,460166.13508,084161.68
11สบปราบ50033266.40112.206613.20183.60315,402174.26366,027167.4242329068.5692.135813.71214.96539,298175.43223,823173.77
12ห้างฉัตร46925654.5810.217515.995311.308714,599167.80609,955165.9238619951.5541.046516.844712.187011,924170.34427,147170.17
13เมืองปาน36124668.1441.11349.42154.16366,148170.78345,855172.2130021772.3351.67268.67165.33254,441177.64386,584173.26
14รวมทั้งหมด15,48410,67568.943462.231,72111.119806.331,090229,497210.551,553323,883208.5510,9897,40467.381971.791,22511.157196.54775133,462172.21773126,648163.84

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564