DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1เมืองอุบลราชธานี1,20088773.92151.2512010.00383.1710417,767170.8413020,816160.121,7321,15966.92261.5024113.91764.3914827,222183.9318932,589172.43
2ศรีเมืองใหม่321443.7500.0000.00412.50000.00000.0022940.9100.0000.00313.64000.00000.00
3โขงเจียม252080.0000.0000.0014.001165165.001153153.00523261.5423.8511.92713.46000.00000.00
4เขื่องใน312167.7413.2313.2313.23000.00000.0061845473.46193.07294.69254.053509169.673497165.67
5เขมราฐ36032590.2820.5641.1120.56142,366169.00182,877159.831,01091990.9900.0050.5050.50172,917171.59223,646165.73
6เดชอุดม24314660.0872.88156.1793.70210653.00632353.8319013571.0552.63147.3742.1181,382172.75121,864155.33
7นาจะหลวย67646468.6440.59679.91619.026812,079177.639816,564169.0258238265.64132.236711.51417.047112,736179.386210,764173.61
8น้ำยืน794962.0311.2700.001316.462330165.0000NAN11654.5519.0919.0919.091170170.00000.00
9บุณฑริก22917275.1162.6283.49135.68000.00000.00584882.7611.7246.9023.45000.00000.00
10ตระการพืชผล33228485.5410.3061.81103.01183,001166.72223,627164.8628726491.9910.3500.0031.05213,527167.95121,998166.50
11ม่วงสามสิบ1,16388275.84201.72827.05322.759616,426171.10599,402159.3650737874.5661.18367.10173.3591,540171.11121,942161.83
12วารินชำราบ935963.4433.231617.2044.3071,335190.7191,783198.11241458.3300.0028.33312.50000.001155155.00
13พิบูลมังสาหาร51634266.28142.71356.787815.12162,712169.50254,014160.5649330261.2661.22295.888116.434691172.756955159.17
14ตาลสุม23513959.1520.85114.684619.57000.00000.0018813973.9421.061910.1173.724674168.504629157.25
15โพธิ์ไทร18414578.8000.00105.4342.174684171.0081,289161.1368444565.06253.65385.567410.82274,543168.26406,301157.53
16สำโรง261869.2300.00623.0813.85000.00000.0077100.0000.0000.0000.00000.00000.00
17ดอนมดแดง251144.0014.00416.00520.00000.00000.00151173.3300.0016.6716.67000.00000.00
18สิรินธร41225862.6240.9792.187117.23000.001162162.00171482.3500.0000.0000.00000.00000.00
19ทุ่งศรีอุดม131292.3100.0000.0000.00000.00000.00271970.3713.70518.5200.00000.00000.00
20นาเยีย282692.8600.0000.0000.00000.00000.00181372.2200.0000.0000.00000.00000.00
21นาตาล59444574.9281.35325.39254.21203,358167.90568,821157.5261847877.35193.07315.02152.43183,129173.83223,513159.68
22เหล่าเสือโก้ก45335077.2681.77357.7361.32223,720169.09294,633159.7614964.2917.1400.0000.00000.00000.00
23สว่างวีระวงศ์000.0000.0000.0000.00000.00000.0011100.0000.0000.0000.00000.00000.00
24น้ำขุ่น241875.0000.0028.3300.00000.00000.0010770.0000.00110.0000.00000.00000.00
25รวมทั้งหมด6,9735,08772.95971.394636.644246.0837464,049171.2546274,464161.187,1855,24573.001281.785247.293655.0833159,040178.3738564,853168.45

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564