DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1เมืองสมุทรปราการ8,6345,30961.491411.631,22014.133934.5556899,085174.45988160,973162.932,8651,65357.70501.7553018.501204.1953194,671178.29699119,816171.41
2บางบ่อ54229754.80122.2110519.375510.156510,938168.2812720,740163.3166636554.80111.6511517.277010.519316,134173.4816026,211163.82
3บางพลี1,64082150.06321.9527016.4622413.6616329,222179.2825342,826169.2773941255.75172.3013918.81527.049617,108178.2115525,442164.14
4พระประแดง79546858.87101.2612715.97556.929115,735172.9112419,920160.6555029353.2771.2711220.36417.457713,033169.2610918,808172.55
5พระสมุทรเจดีย์21712557.6083.693315.21167.37264,461171.58437,644177.7740320250.1271.7410225.31348.44569,495169.557813,602174.38
6บางเสาธง51729557.06142.717915.28407.745810,480180.697011,830169.0041526664.1051.205813.98266.276510,836166.718414,810176.31
7รวมทั้งหมด12,3457,31559.252171.761,83414.867836.34971169,921175.001,605263,933164.445,6383,19156.60971.721,05618.733436.08918161,277175.681,285218,689170.19

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564