DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1เมืองขอนแก่น201155.0015.00630.00315.001178178.0000NAN000.0000.0000.0000.00000.00000.00
2บ้านฝาง31019763.55154.844113.2351.61193,325175.00365,734159.28000.0000.0000.0000.00000.00000.00
3พระยืน21714667.2852.303415.6731.3891,534170.44142,263161.64000.0000.0000.0000.00000.00000.00
4หนองเรือ99100.0000.0000.0000.00000.00000.0011100.0000.0000.0000.00000.00000.00
5พล664568.1846.06913.6423.03000.00000.00171270.5900.00317.6500.00000.00000.00
6หนองสองห้อง26920275.0931.123011.1510.37000.00000.00000.0000.0000.0000.00000.00000.00
7ภูเวียง725272.2200.001013.8922.782345172.506975162.501,2681,16591.88120.95231.8190.7111519,823172.3713922,407161.20
8เขาสวนกวาง9555.56111.11333.3300.00000.00000.00000.0000.0000.0000.00000.00000.00
9ซำสูง000.0000.0000.0000.00000.00000.0024016167.08125.002510.4210.4261,041173.50132,083160.23
10โคกโพธิ์ไชย28217863.1241.424917.38103.55326,184193.25488,870184.79000.0000.0000.0000.00000.00000.00
11หนองนาคำ27118066.4251.854014.7672.58366,819189.42376,181167.05000.0000.0000.0000.00000.00000.00
12บ้านแฮด24422793.0300.0000.0010.414643160.75213,375160.71000.0000.0000.0000.00000.00000.00
13เวียงเก่า24015865.8362.503815.8383.33458,122180.49437,302169.811056965.7121.901716.1943.8171,386198.00111,919174.45
14รวมทั้งหมด2,0091,41070.18442.1926012.94422.0914827,150183.4520534,700169.271,6311,40886.33261.59684.17140.8612822,250173.8316326,409162.02

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563