DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1สงขลา6,1754,30569.72550.892824.574937.9853390,100169.0460096,742161.248,8125,79365.741321.505876.666987.92893153,183171.541,087182,556167.94
2สตูล9,1204,91953.941892.078078.858769.61992170,513171.891,364228,986167.883,5561,82251.24551.5538010.6940911.5034461,737179.47639108,802170.27
3ตรัง26,40613,91852.715061.922,68710.183,51213.303,112532,929171.253,315546,752164.9315,0197,59550.573072.041,4029.332,29915.311,506258,962171.952,463406,202164.92
4พัทลุง11,4417,05961.702812.469978.719478.281,058184,927174.791,235204,740165.785,6683,69865.241172.064688.263325.8642876,840179.53609101,937167.38
5ปัตตานี22,63312,38354.716462.851,8348.102,40410.622,356398,527169.152,894461,072159.327,9674,29853.952212.776738.4590511.36647109,631169.451,238200,169161.69
6ยะลา23,24813,20256.796092.621,9188.252,3149.952,179368,902169.302,751451,614164.167,9564,71359.241812.286097.657779.77725127,979176.521,078184,050170.73
7นราธิวาส38,47620,85554.209992.603,3368.674,41611.483,675623,330169.614,379712,886162.8013,3107,78358.473382.541,0477.871,3259.95963169,845176.371,678284,344169.45
8รวมทั้งหมด137,49976,64155.743,2852.3911,8618.6314,96210.8813,9052,369,228170.3916,5382,702,792163.4362,28835,70257.321,3512.175,1668.296,74510.835,506958,177174.028,7921,468,060166.98

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565