DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1นครราชสีมา141,23883,28758.973,0212.1412,1828.6311,9698.4716,1482,846,741176.2917,0672,880,451168.7756,55435,49562.761,0241.814,8218.523,7666.664,931859,608174.337,2081,216,755168.81
2บุรีรัมย์87,04251,80059.512,0452.356,3827.339,95611.448,8031,567,012178.019,3681,578,892168.5441,97127,34265.149312.222,7266.493,7508.933,254573,652176.294,396757,355172.28
3สุรินทร์72,60046,80464.472,9254.034,5116.215,6087.727,9901,403,150175.618,1891,371,132167.4430,53519,86565.067522.461,8896.192,7619.042,389425,925178.293,521611,816173.76
4ชัยภูมิ38,68623,29860.226321.633,6789.513,1468.134,160741,682178.294,799811,847169.1723,58413,69458.065612.382,0088.512,40410.192,121368,543173.762,830475,161167.90
5รวมทั้งหมด339,566205,18960.438,6232.5426,7537.8830,6799.0337,1016,558,585176.7839,4236,642,322168.49152,64496,39663.153,2682.1411,4447.5012,6818.3112,6952,227,728175.4817,9553,061,087170.49

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 18 สิงหาคม 2565