DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1บึงกาฬ21,49513,57163.143621.681,6907.861,7047.932,314417,786180.552,626451,061171.777,8024,78461.321852.376147.876958.91658117,367178.37994169,747170.77
2หนองบัวลำภู15,68610,55767.302561.639125.811,1657.431,502262,408174.711,664279,771168.137,0355,08172.221131.613955.613985.6652994,593178.81772129,821168.16
3อุดรธานี51,07232,69964.031,1722.293,7437.333,7247.295,7101,017,510178.206,0241,019,378169.2221,19713,76464.934111.941,4336.761,6627.842,192382,490174.492,750467,771170.10
4เลย26,06915,77760.524841.862,2208.522,2788.742,918524,266179.673,308559,310169.0815,7528,43353.543912.481,2768.102,07213.151,437242,813168.972,129356,047167.24
5หนองคาย23,72015,63865.935182.181,8007.591,3895.862,415440,651182.462,811481,007171.1210,5616,28759.532132.027717.301,10810.491,035181,810175.661,304222,730170.81
6สกลนคร29,26918,93564.696532.232,1527.352,0276.932,960524,870177.323,474584,194168.1616,58411,10666.973672.211,1727.071,1186.741,264227,800180.221,691298,485176.51
7นครพนม36,76324,55966.809612.612,5376.901,7824.853,616647,656179.114,100683,514166.7115,22210,86671.383142.068865.826584.321,165203,677174.831,552266,852171.94
8รวมทั้งหมด204,074131,73664.554,4062.1615,0547.3814,0696.8921,4353,835,147178.9224,0074,058,235169.0494,15360,32164.071,9942.126,5476.957,7118.198,2801,450,550175.1911,1921,911,453170.79

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565