DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1ขอนแก่น35,14223,88267.966301.792,4146.871,8565.283,950722,200182.844,037686,723170.1118,32313,33672.782811.531,0525.746943.791,520264,383173.941,848315,076170.50
2มหาสารคาม50,65531,20061.591,0061.993,6987.304,5088.906,0181,068,788177.606,6381,112,478167.5923,25714,55262.574922.121,5356.602,1739.342,177374,902172.213,026509,993168.54
3ร้อยเอ็ด62,85741,75066.421,3592.164,3236.884,3886.986,6811,183,988177.227,3631,233,455167.5232,27821,68067.176421.992,0776.432,1176.562,887508,852176.263,261549,453168.49
4กาฬสินธุ์43,07528,49666.159472.203,0627.112,8146.534,524807,966178.605,120860,261168.0216,97711,73669.133622.131,0726.311,1006.481,319230,707174.911,889325,188172.15
5รวมทั้งหมด191,729125,32865.373,9422.0613,4977.0413,5667.0821,1733,782,942178.6723,1583,892,917168.1090,83561,30467.491,7771.965,7366.316,0846.707,9031,378,844174.4710,0241,699,710169.56

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 18 สิงหาคม 2565