DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1ชัยนาท12,4277,00556.373702.981,25110.079137.351,394244,473175.381,422239,505168.435,7883,19355.171612.785669.784287.3954293,292172.13692115,832167.39
2นครสวรรค์19,94911,75558.934642.331,9089.561,4877.452,139376,350175.952,286383,256167.6514,6038,15555.843742.561,4589.981,2808.771,478262,416177.551,735292,900168.82
3อุทัยธานี19,27610,52854.624752.461,6978.802,10910.942,079361,116173.702,090346,378165.7311,9466,67155.843112.601,0128.471,23910.371,060190,444179.661,368236,350172.77
4กำแพงเพชร19,54611,50658.874822.471,7609.001,5597.982,119368,466173.892,432405,074166.5612,7337,57459.482712.131,0718.418906.991,120196,538175.481,608268,200166.79
5พิจิตร25,99915,57459.905972.302,4969.601,5866.102,632463,094175.952,818477,743169.5314,5638,73559.983812.621,4159.721,1037.571,151204,558177.721,613278,137172.43
6รวมทั้งหมด97,19756,36857.992,3882.469,1129.377,6547.8710,3631,813,499175.0011,0481,851,956167.6359,63334,32857.571,4982.515,5229.264,9408.285,351947,248177.027,0161,191,419169.81

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 18 สิงหาคม 2565