DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1อุตรดิตถ์10,9107,01964.343273.009468.675745.261,394251,988180.771,326221,253166.867,1034,69466.082122.986378.972773.90656118,345180.40757129,537171.12
2ตาก9,3245,63460.421821.957137.659139.79945167,846177.611,122188,419167.935,6343,67365.19801.423676.514377.7641271,900174.51645105,774163.99
3สุโขทัย15,2789,07359.393622.371,57210.291,0877.111,748320,663183.451,919330,329172.146,9244,22661.031732.506699.663745.40576102,298177.60946160,615169.78
4พิษณุโลก26,63015,34357.625552.082,6049.782,69710.132,848506,014177.673,175546,389172.0918,76611,38560.673832.041,5548.281,4397.671,701295,496173.722,248381,691169.79
5เพชรบูรณ์39,63824,39161.539812.473,4708.752,6496.684,182755,713180.714,270726,205170.0712,3407,90864.082632.131,1038.946215.031,055189,357179.491,544264,354171.21
6รวมทั้งหมด101,78061,46060.392,4072.369,3059.147,9207.7811,1172,002,224180.1011,8122,012,595170.3950,76731,88662.811,1112.194,3308.533,1486.204,400777,396176.686,1401,041,971169.70

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 18 สิงหาคม 2565