DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1เชียงใหม่21,25212,74659.983321.561,9389.121,8418.662,636459,719174.402,959488,901165.2314,8069,06861.252451.651,2558.481,1657.871,359239,331176.111,812305,996168.87
2ลำพูน8,1414,79458.891561.927369.047369.041,049191,840182.881,052182,419173.402,6921,65961.63481.782258.361977.3231353,941172.3432754,029165.23
3ลำปาง14,0338,09657.693032.161,2809.121,3889.891,762323,944183.851,537267,073173.769,2106,01265.282092.277398.025065.49716128,755179.83814140,914173.11
4แพร่11,0626,74260.952532.299738.808457.641,342241,889180.251,280216,629169.247,7264,69060.701852.396338.196568.49814141,629173.991,082186,290172.17
5น่าน13,8747,83956.502481.791,2489.001,66812.021,516274,379180.991,703289,464169.9710,6916,57861.532842.668527.979138.54809142,234175.81982168,136171.22
6พะเยา23,53314,93763.475202.211,8137.701,6637.072,636466,047176.803,098515,301166.339,9726,06960.862482.497827.848588.60919162,854177.211,296221,183170.67
7เชียงราย30,10019,20963.825131.702,4568.162,1427.123,338620,783185.973,315573,094172.8814,2549,25064.892751.931,0827.599536.691,072192,000179.101,420245,389172.81
8แม่ฮ่องสอน11,0337,30666.221281.167927.188087.321,226223,240182.091,463257,499176.016,2604,34169.35671.074316.883796.0546986,984185.47717128,330178.98
9รวมทั้งหมด133,02881,66961.392,4531.8411,2368.4511,0918.3415,5052,801,841180.7116,4072,790,380170.0775,61147,66763.041,5612.065,9997.935,6277.446,4711,147,728177.368,4501,450,267171.63

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 18 สิงหาคม 2565