DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1นครศรีธรรมราช1,46197266.53332.261077.32825.619917,295174.7016025,938162.1164935855.16121.856910.63517.868815,048171.008714,808170.21
2กระบี่51836269.88132.51173.28479.07000.002150150.00200.0000.0000.0000.00000.00000.00
3พังงา1,8621,34672.29311.661427.63291.5612621,766172.7522335,949161.2182559672.24161.94536.42222.67223,805172.95386,061159.50
4ภูเก็ต35624468.5461.69339.27143.93244,091170.46335,624170.4271247766.9981.12588.15192.6721737,586173.2124941,223165.55
5สุราษฎร์ธานี23716368.7872.95156.33135.491165165.00213,362160.104375.0000.0000.0000.001168168.00000.00
6ชุมพร52136870.63101.92417.87112.11162,774173.38284,481160.04000.0000.0000.0000.00000.00000.00
7รวมทั้งหมด4,9553,45569.731002.023557.161963.9626646,091173.2746775,504161.682,1921,43465.42361.641808.21924.2032856,607172.5837462,092166.02

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564