DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1บึงกาฬ9666.6700.0000.00111.11000.00000.0010440.0000.00330.00110.001175175.001150150.00
2หนองบัวลำภู1,88181343.22301.59613.2466035.0916124,940154.9112719,385152.6441227566.7520.4910.245112.38467,497162.98426,690159.29
3อุดรธานี71153675.3910.1491.27507.039315,532167.0110016,231162.3168054480.0000.0020.29182.658814,624166.187913,113165.99
4เลย1175849.5732.56119.401311.11152,429161.93253,911156.4420310451.2320.992210.84209.85233,766163.74264,427170.27
5นครพนม27518567.2710.36165.82248.73152,550170.00243,983165.961246955.6521.6175.651612.90101,664166.40274,410163.33
6รวมทั้งหมด2,9931,59853.39351.17973.2474824.9928445,451160.0427643,510157.641,42999669.7060.42352.451067.4216827,726165.0417528,790164.51

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564