DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1อุตรดิตถ์6,3064,32568.591342.125027.962283.6247987,568182.8158198,868170.173,7122,54368.51762.052807.541333.5835162,030176.7246475,913163.61
2ตาก6,9694,92770.70921.323915.613995.7346578,698169.24786125,072159.121,9321,27766.10251.291095.641638.4414124,623174.6321134,863165.23
3สุโขทัย4,1822,51860.21791.894149.903398.1138567,537175.4246878,154167.003,7002,16458.49701.8937610.163178.5750090,253180.51607104,540172.22
4พิษณุโลก16,6339,65358.042771.671,2497.512,00212.041,351227,920168.701,732282,252162.967,1524,52763.30811.135868.195657.90643111,938174.09877146,464167.01
5เพชรบูรณ์7,9845,00962.741341.687018.786147.69649114,353176.20966162,240167.955,4923,33560.72931.694638.434618.39620108,972175.76924151,801164.29
6รวมทั้งหมด42,07426,43262.827161.703,2577.743,5828.513,329576,076173.054,533746,586164.7021,98813,84662.973451.571,8148.251,6397.452,255397,816176.423,083513,581166.58

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564