DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1เชียงใหม่27,95018,94067.764271.532,6389.442,5179.012,250422,752187.893,101560,950180.898,8965,16158.011201.358649.718349.38846146,006172.581,173194,658165.95
2ลำพูน2,5331,53460.56421.662188.612268.9225543,408170.2329047,980165.452,7451,62359.13481.752127.722709.8433457,653172.6127947,432170.01
3ลำปาง15,48410,67568.943462.231,1647.529806.331,090229,497210.551,553323,883208.5510,9897,40467.381971.797987.267196.54775133,462172.21773126,648163.84
4แพร่6,4294,27466.481141.774386.814376.80592104,469176.47712120,085168.665,0153,27565.30781.563166.304028.0254494,218173.19613101,243165.16
5น่าน5,6153,24257.74961.714548.0967311.9956298,670175.57695113,332163.073,4191,85454.23511.493139.1548014.0437163,888172.2050684,402166.80
6พะเยา6,5203,30650.711702.615278.081,03915.94791132,633167.68835138,239165.564,5802,64257.69671.463898.4949610.8352691,894174.70761126,299165.96
7เชียงราย21,05213,63364.762661.261,4797.031,8848.951,909327,862171.752,238371,088165.8113,3398,63964.761771.339537.141,0447.831,069184,747172.821,226202,595165.25
8แม่ฮ่องสอน5,9353,88865.51550.934257.164727.9552089,615172.34700116,020165.742,8921,74460.30321.112177.5030010.3721136,170171.4238162,027162.80
9รวมทั้งหมด91,51859,49265.011,5161.667,3438.028,2288.997,9691,448,906181.8210,1241,791,577176.9651,87532,34262.357701.484,0627.834,5458.764,676808,038172.815,712945,304165.49

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564