DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1เชียงใหม่2,3381,57467.32371.581968.381164.9617930,466170.2019931,461158.1065145870.35142.15385.84182.76122,042170.17345,504161.88
2ลำพูน100.0000.0000.001100.00000.00000.00000.0000.0000.0000.00000.00000.00
3ลำปาง6,3284,55772.011822.884977.853866.10384103,545269.65686174,187253.924,4733,20071.54912.033026.752395.34488,132169.4212019,285160.71
4แพร่4250.0000.00125.0000.00000.00000.006583.3300.0000.00116.671170170.00000.00
5พะเยา14910268.4610.67149.4032.01213,604171.62284,457159.1846030566.3081.74326.96235.006411,176174.6314324,164168.98
6เชียงราย1,00660860.4450.50706.9613213.1212921,887169.6722235,468159.7730523075.4172.30134.2661.97213,584170.67345,442160.06
7รวมทั้งหมด9,8266,84369.642252.297787.926386.49713159,502223.711,135245,573216.365,8954,19871.211202.043856.532874.8714625,104171.9533154,395164.34

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564