DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วนและอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ ระดับเขตสุขภาพ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขตสุขภาพ เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เขต 125,69616,96066.0024,56015,65663.7550,25632,61664.90
2เขต 219,46212,32463.3220,38112,72562.4439,84325,04962.87
3เขต 312,0957,64263.1810,1626,03059.3422,25713,67261.43
4เขต 427,74419,67770.9226,09018,53471.0453,83438,21170.98
5เขต 526,99617,53564.9529,50718,72963.4756,50336,26464.18
6เขต 627,24718,69268.6022,66315,54668.6049,91034,23868.60
7เขต 730,44921,67971.2034,87224,93271.5065,32146,61171.36
8เขต 825,99818,17769.9226,15417,20965.8052,15235,38667.85
9เขต 931,00822,34072.0539,07025,85866.1870,07848,19868.78
10เขต 1017,54611,51465.6214,8089,96267.2732,35421,47666.38
11เขต 1110,5316,47761.5016,2259,81860.5126,75616,29560.90
12เขต 1219,79613,20766.7221,74415,08569.3841,54028,29268.11
13รวมทั้งหมด274,568186,22467.82286,236190,08466.41560,804376,30867.10

ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)

หมายเหตุ :
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

วันที่ประมวลผล : 18 สิงหาคม 2561