DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วนและอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ ระดับเขตสุขภาพ

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขตสุขภาพ เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เขต 128,75818,65364.8632,29220,14262.3761,05038,79563.55
2เขต 220,91113,14662.8725,43315,69461.7146,34428,84062.23
3เขต 314,0688,68561.7414,2678,22457.6428,33516,90959.68
4เขต 429,41620,55669.8829,23820,24969.2658,65440,80569.57
5เขต 531,32719,63562.6837,06222,60260.9868,38942,23761.76
6เขต 629,81520,09667.4029,88719,59665.5759,70239,69266.48
7เขต 734,21723,62969.0645,43431,11568.4879,65154,74468.73
8เขต 831,28921,11767.4934,80221,77862.5866,09142,89564.90
9เขต 935,93824,80369.0249,91532,41564.9485,85357,21866.65
10เขต 1019,96612,87564.4820,03012,94664.6339,99625,82164.56
11เขต 1112,6817,61260.0320,04511,84559.0932,72619,45759.45
12เขต 1220,49513,61566.4324,90617,09868.6545,40130,71367.65
13สสม.000.00000.00000.00
14308,881204,42266.18363,311233,70464.33672,192438,12665.18

ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 16 ตุลาคม 2561