DoH Dashboard กรมอนามัย

ระดับเขตสุขภาพ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขตสุขภาพ เทอม 1 เทอม 2 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เขต 124,18716,10266.57000.0024,18716,10266.57
2เขต 217,81711,33863.64000.0017,81711,33863.64
3เขต 310,9587,00763.94000.0010,9587,00763.94
4เขต 425,44518,17271.42000.0025,44518,17271.42
5เขต 522,77415,15166.53000.0022,77415,15166.53
6เขต 625,42417,50468.85000.0025,42417,50468.85
7เขต 726,83219,63373.17000.0026,83219,63373.17
8เขต 821,42515,30371.43000.0021,42515,30371.43
9เขต 922,70117,10675.35000.0022,70117,10675.35
10เขต 1014,8629,96667.06000.0014,8629,96667.06
11เขต 118,8715,59063.01000.008,8715,59063.01
12เขต 1219,16212,82466.92000.0019,16212,82466.92
13รวมทั้งหมด240,458165,69668.91000.00240,458165,69668.91

ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)

หมายเหตุ :
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน