DoH Dashboard กรมอนามัย

ระดับเขตสุขภาพ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขตสุขภาพ เทอม 1 เทอม 2 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เขต 125,08116,69266.553,9172,50563.9528,99819,19766.20
2เขต 218,04511,52763.883,8952,42962.3621,94013,95663.61
3เขต 310,7826,94764.431,7971,14663.7712,5798,09364.34
4เขต 425,80918,47971.609,7367,31775.1535,54525,79672.57
5เขต 523,21415,44866.554,2362,89368.3027,45018,34166.82
6เขต 625,98717,96669.136,4194,64472.3532,40622,61069.77
7เขต 727,21419,94573.296,2234,88378.4733,43724,82874.25
8เขต 822,08615,80071.546,5354,90175.0028,62120,70172.33
9เขต 924,46618,42375.301,9011,32869.8626,36719,75174.91
10เขต 1015,04110,09567.121,4411,01770.5816,48211,11267.42
11เขต 119,4205,92962.942,3681,60667.8211,7887,53563.92
12เขต 1219,25012,88566.9410,6067,33969.2029,85620,22467.74
13รวมทั้งหมด246,395170,13669.0559,07442,00871.11305,469212,14469.45

ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)

หมายเหตุ :
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน