DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ท่าตะเภา000.001,50094763.131,50094763.13
2ปากน้ำ66538357.5919612061.2286150358.42
3บางหมาก5480.0011100.006583.33
4ตากแดด000.0023515867.2323515867.23
5บางลึก000.002424100.002424100.00
6หาดพันไกร000.00000.00000.00
7วังใหม่231460.87524586.54755978.67
8บ้านนา11100.00000.0011100.00
9วิสัยเหนือ13861.546350.00191157.89
10หาดทรายรี000.0011100.0011100.00
11ถ้ำสิงห์8787.50000.008787.50
12รวมทั้งหมด71541758.322,0151,29964.472,7301,71662.86

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 30 กรกฎาคม 2565