DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1บ้านเหนือ33820660.95211571.4335922161.56
2ปากแพรก10,7666,68962.132,1331,32161.9312,8998,01062.10
3ท่ามะขาม271451.85371745.95643148.44
4แก่งเสี้ยน643960.94875664.371519562.91
5หนองบัว231043.4818844.44411843.90
6ลาดหญ้า45828762.6634019457.0679848160.28
7วังด้ง693043.48543055.561236048.78
8ช่องสะเดา412560.98261246.15673755.22
9หนองหญ้า1918544.501177866.6730816352.92
10เกาะสำโรง16211973.4616811568.4533023470.91
11บ้านเก่า704260.00864147.671568353.21
12วังเย็น301653.33231252.17532852.83
13รวมทั้งหมด12,2397,56261.793,1101,89961.0615,3499,46161.64

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 16 สิงหาคม 2565