DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ท่าตะโก1,48570747.6164239561.532,1271,10251.81
2พนมรอก291965.522306126.522598030.89
3หัวถนน743243.242497429.7232310632.82
4สายลำโพง552545.4529612241.2235114741.88
5วังมหากร652944.621425236.622078139.13
6ดอนคา572747.3740112430.9245815132.97
7ทำนบ291758.621205041.671496744.97
8วังใหญ่181055.56683044.12864046.51
9พนมเศษ261038.461284333.591545334.42
10หนองหลวง522140.381345440.301867540.32
11รวมทั้งหมด1,89089747.462,4101,00541.704,3001,90244.23

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 16 สิงหาคม 2565