DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ตาคลี72328839.8371933146.041,44261942.93
2ช่องแค372259.46372362.16744560.81
3จันเสน181055.56271451.85452453.33
4ห้วยหอม7571.4318738.89251248.00
5หัวหวาย27933.33191473.68462350.00
6หนองโพ241354.17201260.00442556.82
7หนองหม้อ12325.007228.5719526.32
8สร้อยทอง8112.5011545.4519631.58
9ลาดทิพรส141071.43221359.09362363.89
10พรหมนิมิต8337.50261142.31341441.18
11รวมทั้งหมด87836441.4690643247.681,78479644.62

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565