DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ชุมแสง000.0055100.0055100.00
2ทับกฤช2150.00000.002150.00
3พิกุล000.00100.00100.00
4ท่าไม้000.00000.00000.00
5บางเคียน000.005480.005480.00
6โคกหม้อ000.00000.00000.00
7ไผ่สิงห์000.002150.002150.00
8ฆะมัง000.0077100.0077100.00
9รวมทั้งหมด2150.00201785.00221881.82

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565