DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ปากน้ำโพ7,6235,07266.543,4672,18663.0511,0907,25865.45
2กลางแดด391846.15352160.00743952.70
3เกรียงไกร412356.10221150.00633453.97
4แควใหญ่22836.36191052.63411843.90
5ตะเคียนเลื่อน17635.29161062.50331648.48
6นครสวรรค์ตก35421661.0277349263.651,12770862.82
7นครสวรรค์ออก26716361.0526516763.0253233062.03
8บางพระหลวง500.008112.501317.69
9บางม่วง11545.45592847.46703347.14
10บ้านมะเกลือ432251.161176152.141608351.88
11บ้านแก่ง14410673.6116511167.2730921770.23
12พระนอน381950.0024833.33622743.55
13วัดไทร563766.07774558.441338261.65
14หนองกรด1546944.8124313254.3239720150.63
15หนองกระโดน643250.00633047.621276248.82
16หนองปลิง1338261.65945659.5722713860.79
17บึงเสนาท1236552.851147767.5423714259.92
18รวมทั้งหมด9,1345,94365.065,5613,44661.9714,6959,38963.89

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 16 สิงหาคม 2565