DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1กาฬสินธุ์9,6096,35366.122,1171,44968.4511,7267,80266.54
2เหนือ000.0011100.0011100.00
3หลุบ000.0042319746.5742319746.57
4ไผ่2018843.78000.002018843.78
5ลำพาน000.0018817593.0918817593.09
6บึงวิชัย2308838.26000.002308838.26
7ภูปอ13969.2311100.00141071.43
8ขมิ้น000.00563664.29563664.29
9นาจารย์33733097.92221359.0935934395.54
10ลำคลอง66100.00000.0066100.00
11รวมทั้งหมด10,3966,87466.122,8081,87266.6713,2048,74666.24

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 7 สิงหาคม 2565