DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เชียงขวัญ1037067.96634876.1916611871.08
2พลับพลา492653.061175647.861668249.40
3พระธาตุ86757466.2173851169.241,6051,08567.60
4พระเจ้า634368.25664060.611298364.34
5หมูม้น371540.541936433.162307934.35
6บ้านเขือง24812650.81473063.8329515652.88
7รวมทั้งหมด1,36785462.471,22474961.192,5911,60361.87

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 4 สิงหาคม 2565