DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1โพนทราย86736642.2138935691.521,25672257.48
2สามขา957578.95512549.0214610068.49
3ศรีสว่าง1075753.27703955.711779654.24
4ยางคำ21628.5711763.64321340.63
5ท่าหาดยาว713853.52533871.701247661.29
6รวมทั้งหมด1,16154246.6857446581.011,7351,00758.04

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 4 สิงหาคม 2565