DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1สระคู3,1271,96262.741,49098966.384,6172,95163.92
2ดอกไม้261453.85503264.00764660.53
3นาใหญ่1387755.801538253.5929115954.64
4หินกอง18718699.47573764.9124422391.39
5เมืองทุ่ง15914792.45412560.9820017286.00
6หัวโทน705477.1418515382.7025520781.18
7บ่อพันขัน13211184.092178639.6334919756.45
8ทุ่งหลวง21318988.73604371.6727323284.98
9หัวช้าง17013680.0012758.3318214378.57
10น้ำคำ866272.09765167.1116211369.75
11ห้วยหินลาด483981.25231669.57715577.46
12ช้างเผือก47442289.0314512787.5961954988.69
13ทุ่งกุลา105105100.00206206100.00311311100.00
14ทุ่งศรีเมือง604981.67664568.181269474.60
15จำปาขัน33429387.72615285.2539534587.34
16รวมทั้งหมด5,3293,84672.172,8421,95168.658,1715,79770.95

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 4 สิงหาคม 2565