DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ขามเปี้ย1,5821,01063.8447929260.962,0611,30263.17
2เชียงใหม่733953.4222112556.5629416455.78
3บัวคำ7685.71161487.50232086.96
4อัคคะคำ722940.2844715.911163631.03
5สะอาด805568.75754965.3315510467.10
6คำพอุง724663.8913969.23855564.71
7หนองตาไก้661725.76422764.291084440.74
8ดอนโอง441534.0921733.33652233.85
9โพธิ์ศรี1427854.93261765.381689556.55
10รวมทั้งหมด2,1381,29560.5793754758.383,0751,84259.90

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 4 สิงหาคม 2565