DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1แวง1317.69281760.71411843.90
2โคกกกม่วง371437.84958589.471329975.00
3นาอุดม452146.6726726.92712839.44
4สว่าง1919100.00000.001919100.00
5หนองใหญ่752837.33581729.311334533.83
6โพธิ์ทอง653960.00442045.451095954.13
7โนนชัยศรี753040.00522650.001275644.09
8โพธิ์ศรีสว่าง33618.18291344.83621930.65
9อุ่มเม่า18950.00181161.11362055.56
10คำนาดี1046663.46572442.111619055.90
11พรมสวรรค์20315.006116.6726415.38
12สระนกแก้ว5,3703,74769.782,0781,46470.457,4485,21169.97
13วังสามัคคี19736.8413323.08321031.25
14โคกสูง411741.4617741.18582441.38
15รวมทั้งหมด5,9344,00767.532,5211,69567.248,4555,70267.44

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 4 สิงหาคม 2565