DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1พนมไพร1,4831,03069.4598170772.072,4641,73770.50
2แสนสุข2149142.52978284.5431117355.63
3กุดน้ำใส171164.71181477.78352571.43
4หนองทัพไทย502346.00451840.00954143.16
5โพธิ์ใหญ่421842.86301343.33723143.06
6วารีสวัสดิ์745472.97271866.671017271.29
7โคกสว่าง16512072.731018685.1526620677.44
8โพธิ์ชัย5480.007114.2912541.67
9นานวล603761.67625588.711229275.41
10คำไฮ13412794.78927480.4322620188.94
11สระแก้ว23939.13502958.00733852.05
12ค้อใหญ่534483.0211763.64645179.69
13ชานุวรรณ1336951.88311754.841648652.44
14รวมทั้งหมด2,4531,63766.731,5521,12172.234,0052,75868.86

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 4 สิงหาคม 2565