DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เกษตรวิสัย3,3102,15265.021,34693069.094,6563,08266.19
2เมืองบัว673146.27502448.001175547.01
3เหล่าหลวง14010272.86512549.0219112766.49
4สิงห์โคก26413149.62614573.7732517654.15
5ดงครั่งใหญ่2964515.20431739.533396218.29
6บ้านฝาง832125.30421740.481253830.40
7หนองแวง684769.12462043.481146758.77
8กำแพง191157.89604778.33795873.42
9กู่กาสิงห์000.004848100.004848100.00
10น้ำอ้อม411331.7120735.00612032.79
11โนนสว่าง1117163.96724055.5618311160.66
12ทุ่งทอง461328.26331648.48792936.71
13ดงครั่งน้อย16310665.0317413879.3133724472.40
14รวมทั้งหมด4,6082,74359.532,0461,37467.166,6544,11761.87

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 4 สิงหาคม 2565