DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ในเมือง13,3779,05767.715,2363,42865.4718,61312,48567.08
2รอบเมือง341852.9421838.10552647.27
3เหนือเมือง23821188.6628625388.4652446488.55
4ขอนแก่น643453.13624674.191268063.49
5นาโพธิ์231878.26322268.75554072.73
6สะอาดสมบูรณ์1169380.1715312581.7026921881.04
7สีแก้ว21817278.9027323284.9849140482.28
8ปอภาร (ปอพาน)30329697.692626100.0032932297.87
9โนนรัง917885.71372567.5712810380.47
10หนองแก้ว321443.7518950.00502346.00
11หนองแวง1437149.65563257.1419910351.76
12ดงลาน20816880.7740124561.1060941367.82
13แคนใหญ่15715397.4513913697.8429628997.64
14โนนตาล422559.52191578.95614065.57
15เมืองทอง482858.33582543.101065350.00
16รวมทั้งหมด15,09410,43669.146,8174,62767.8721,91115,06368.75

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 4 สิงหาคม 2565