DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1หนองแสง4,9123,24966.141,22187871.916,1334,12767.29
2ขามป้อม20414470.59805568.7528419970.07
3เสือโก้ก35910830.081626741.3652117533.59
4ดงใหญ่1555334.191276651.9728211942.20
5โพธิ์ชัย1879148.661188168.6430517256.39
6หัวเรือ29018162.41886675.0037824765.34
7แคน2078340.10543972.2226112246.74
8งัวบา36024267.2228224787.5964248976.17
9นาข่า392051.28774457.141166455.17
10บ้านหวาย25813351.55683450.0032616751.23
11หนองไฮ30115049.8314510673.1044625657.40
12ประชาพัฒนา1699053.25614878.6923013860.00
13หนองทุ่ม15511272.26865563.9524116769.29
14หนองแสน1194134.4516425.001354533.33
15โคกสีทองหลาง1433121.68281760.711714828.07
16รวมทั้งหมด7,8584,72860.172,6131,80769.1510,4716,53562.41

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 12 สิงหาคม 2565