DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1นาเชือก2,1211,12252.9059035259.662,7111,47454.37
2สำโรง9666.67522853.85613455.74
3หนองแดง562035.7114964.29702941.43
4เขวาไร่301446.6725812046.5128813446.53
5หนองโพธิ์11436.36441943.18552341.82
6ปอพาน917885.7114212487.3223320286.70
7หนองเม็ก161062.5030723.33461736.96
8หนองเรือ931819.35351954.291283728.91
9หนองกุง271762.96231356.52503060.00
10สันป่าตอง1656841.21261557.691918343.46
11รวมทั้งหมด2,6191,35751.811,21470658.153,8332,06353.82

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 12 สิงหาคม 2565