DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ตลาด13,0149,33271.713,7122,63971.0916,72611,97171.57
2เขวา2257834.67412663.4126610439.10
3ท่าตูม893741.57382155.261275845.67
4แวงน่าง1097972.481299372.0923817272.27
5โคกก่อ684566.1832819559.4539624060.61
6ดอนหว่าน241458.331887338.832128741.04
7เกิ้ง1515033.11321959.381836937.70
8แก่งเลิงจาน14964.29532139.62673044.78
9ท่าสองคอน1055350.48875158.6219210454.17
10ลาดพัฒนา824150.001627948.7724412049.18
11หนองปลิง742837.841477450.3422110246.15
12ห้วยแอ่ง12650.00332163.64452760.00
13หนองโน543564.81935053.761478557.82
14บัวค้อ342367.65321650.00663959.09
15รวมทั้งหมด14,0559,83069.945,0753,37866.5619,13013,20869.04

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 10 สิงหาคม 2565