DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ท่าตะเภา61739864.51000.0061739864.51
2ปากน้ำ1939247.671538555.5634617751.16
3ท่ายาง9333.33000.009333.33
4บางหมาก100.0013861.5414857.14
5นาชะอัง100.00100.00200.00
6ตากแดด52136870.6322100.0052337070.75
7หาดพันไกร161487.50200.00181477.78
8วังไผ่000.00000.00000.00
9วังใหม่1076459.81926166.3019912562.81
10บ้านนา7457.14000.007457.14
11ทุ่งคา100.00000.00100.00
12วิสัยเหนือ10880.0015960.00251768.00
13ถ้ำสิงห์4250.00000.004250.00
14รวมทั้งหมด1,48795364.0927816559.351,7651,11863.34

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 2 พฤศจิกายน 2564