DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1พระปฐมเจดีย์1,03864762.3343531472.181,47396165.24
2บางแขม432148.8421513462.3325815560.08
3พระประโทน1396949.6419947.371587849.37
4ธรรมศาลา341955.8818950.00522853.85
5ตาก้อง743952.702318838.1030512741.64
6มาบแค371848.6515746.67522548.08
7สนามจันทร์683450.00201050.00884450.00
8ดอนยายหอม41419246.38181161.1143220346.99
9ถนนขาด23411348.29572645.6129113947.77
10บ่อพลับ522751.92301446.67824150.00
11นครปฐม1115347.75000.001115347.75
12วังตะกู15610265.38201155.0017611364.20
13หนองปากโลง000.00342161.76342161.76
14สามควายเผือก592847.46281346.43874147.13
15ทุ่งน้อย231565.22181055.56412560.98
16หนองดินแดง1055350.48713245.071768548.30
17วังเย็น733142.47471531.911204638.33
18โพรงมะเดื่อ66449073.80594067.8072353073.31
19ลำพยา39831178.14292068.9742733177.52
20สระกะเทียม1563925.00632133.332196027.40
21สวนป่าน1075248.60231043.481306247.69
22ห้วยจรเข้1247560.48483164.5817210661.63
23ทัพหลวง372567.5718633.33553156.36
24หนองงูเหลือม654264.62171058.82825263.41
25บ้านยาง774153.25492244.901266350.00
26รวมทั้งหมด4,2882,53659.141,58288455.885,8703,42058.26

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564