DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1หนองหญ้าไซ20812158.171408057.1434820157.76
2หนองราชวัตร7457.145120.0012541.67
3หนองโพธิ์743344.5911100.00753445.33
4แจงงาม191157.8915640.00341750.00
5หนองขาม11436.364125.0015533.33
6ทัพหลวง351954.2929724.14642640.63
7รวมทั้งหมด35419254.241949649.4854828852.55

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564