DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1อู่ทอง000.00000.00000.00
2จรเข้สามพัน1,44186860.241,6001,11969.943,0411,98765.34
3บ้านดอน000.007228.577228.57
4ดอนมะเกลือ181688.89141178.57322784.38
5ดอนคา36326873.8334726576.3771053375.07
6พลับพลาไชย10770.00000.0010770.00
7บ้านโข้ง151173.338450.00231565.22
8รวมทั้งหมด1,8471,17063.351,9761,40170.903,8232,57167.25

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564