DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ศรีประจันต์000.0022100.0022100.00
2บ้านกร่าง371848.655120.00421945.24
3มดแดง200.00200.00400.00
4บางงาม11436.369333.3320735.00
5ดอนปรู13538.469333.3322836.36
6ปลายนา15960.006233.33211152.38
7วังหว้า3266.679444.4412650.00
8วังน้ำซับ201155.001629256.7918210356.59
9วังยาง6350.006116.6712433.33
10รวมทั้งหมด1075248.6021010851.4331716050.47

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564